Sympozjum i Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

W dniach od 4 do 9 listopada br. odbyło się Sympozjum i Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Tegoroczne obrady, których hasłem przewodnim było “Towards Resilient World”, odbyły się w Waszyngtonie (w Polskiej Ambasadzie oraz siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej) oraz w Auburn University w stanie Alabama.

W wydarzeniu uczestniczyło 26 przedstawicieli polskich uczelni. Wśród nich znajdowało się sześciu Rektorów (Akadami Górniczo-Hutniczej oraz Politechnik: Białostockiej, Koszalińskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Śląskiej) a także szerokie grono dziekanów. Politechnikę Warszawską, poza Rektorem ds. Nauki, prof. Mariuszem Malinowskim, reprezentowali przedstawiciele Wydziałów: Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Mechaniczno Technologicznego oraz Transportu.

Podczas otwarcia w Waszyngtonie uczestników Zjazdu powitał Ambasador RP Marek Magierowski, został również odczytany list do uczestników Zjazdu od Pani Senator RP Jolanty Hibner (absolwentki Politechniki Warszawskiej – Wydziału, którego aktualną nazwą jest Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska). Następnie odbyło się sześć sesji tematycznych, tj.:

  • Wiodące tematyki badań w Polsce (moderator prof. Arkadiusz Mężyk),
  • Wiodące wyzwania – badania i rozwój (moderator prof. Teofil Jesionowski),
  • Transfer wiedzy B+R do przemysłu (moderatorka prof. Maria Kaszyńska),
  • Transatlantycka współpraca – główne cele i mechanizmy (moderator prof. Paweł Śniatała),
  • Struktury zarządzania i finansowania instytucji akademickich (moderator prof. Radosław Michałowski),
  • Metody kształcenia w nowych warunkach (moderatorka prof. Marta Kosior-Kazberuk).

Podczas każdej sesji odbywała się dyskusja z udziałem 3 – 4 panelistów – przedstawicieli polskich i amerykańskich uczelni oraz pozostałych uczestników Sympozjum.

 Zdjęcie w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie. Pierwszy z lewej prof. Andrzej Nowak – Auburn University prezydent Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, prof. Marta Kosior-Kazberuk – Rektor Politechniki Białostockiej, Ambasador RP Marek Magierowski, prof. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Mariusz Malinowski- Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, prof. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Danuta Zawadzka – Rektor Politechniki Koszalińskiej.

 

Zdjęcie w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie – Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej uczestniczący w Zjeździe. Pierwszy z lewej prof. Janusz Frączak – WMEL, prof. Tomasz Goetzendorf – WMEL, prof. Paweł Popielski – WIBHIS, prof. Andrzej Garbacz – WIL, prof. Mariusz Malinowski- Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Marianna Jacyna WT, prof. Marek Hęczka – WICHIP, prof. Tomasz Chmielewski – WMT.

 

Druga część Zjazdu odbyła się w Auburn University w stanie Alabama. W trakcie Zjazdu odbyły się spotkania z Władzami Uczelni, przedstawicielami Szkoły Inżynierii oraz poszczególnych Wydziałów wchodzących w skład tej Szkoły. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat aktywności naukowej, dydaktycznej oraz finansowania działalności poszczególnych wydziałach takich jak: Mechanical Engineering (Additive manufacturing Lab, Autonomous Vehicles Lab), Computer Science and Software (Cyber Security Lab), Industrial Engineering, Chemical Engineering (Chemical Engineering Lab), Aerospace Engineering (Wind Tunnels Lab) oraz Civil and Environmental Engineering (Advanced Structural Engineering Lab). Uczestnicy Zjazdu mogli zapoznać się także z laboratoriami oraz działalnością studenckich organizacji i zespołów sportowych.

Z obserwacji, które można było poczynić, wybija się szczególnie bardzo duże wsparcie amerykańskich uczelni przez absolwentów – większość laboratoriów i budynków uczelni ma sponsorów prywatnych i jest ich imienia, co przywołuje na myśl słowa Aleksandra Macedońskiego: „Jestem wdzięczny mojemu ojcu za życie, ale mojemu nauczycielowi za dobre życie”.

Dziękujemy za gościnę Radzie Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej a także za ciekawy program wydarzenia oraz owocne dyskusje.

 

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej w Auburn Univesity. Pierwszy z lewej prof. Tomasz Chmielewski – WMT, prof. Andrzej Garbacz – WIL, prof. Paweł Popielski – WIBHIS, prof. Marek Heczka – WICHIP, prof. Janusz Frączak – WMEL.

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu