Systemy Ciepłownicze i Gazownicze

Czym zajmuje się magister inżynier SCiG?

Magister inżynier SCiG potrafi projektować i zarządzać zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi, a także wie, jak wytwarzać, magazynować, konwertować i użytkować energię, w tym energię ze źródeł odnawialnych.

Czego będziesz się uczyć?

Oferujemy elastyczny grafik zajęć uwzględniający potrzeby osób pracujących. Rejestrację na drugi stopień studiów można wykonać przed obroną pracy inżynierskiej.

Studia na specjalności SCiG realizować będziecie w następujących modułach: 

Oferujemy nowe, interdyscyplinarne przedmioty obieralne, np.

W trakcie studiów organizujemy wizyty studyjne i zajęcia terenowe w nowoczesnych obiektach przemysłowych, m.in. bloku gazowo-parowym EC Żerań w Warszawie, dyspozycji mocy i pompowni systemu ciepłowniczego w Warszawie, terminalu LNG w Świnoujściu, podziemnym magazynie gazu w Mogilnie, innowacyjnej biogazowni w Przybrodzie-Rokietnicy, krajowej dyspozycji gazu w Warszawie, tłoczni gazu i laboratorium wzorcowania gazomierzy w Hołowczycach.

Co po studiach?

Absolwent specjalności Systemy ciepłownicze i gazownicze jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianym sektorze energetyki cieplnej i gazowej oraz w przemyśle gazowniczym (biura projektowe, operatorzy sieci, spółki obrotu paliwami, firmy współpracujące z gazownictwem i ciepłownictwem).

Posiada wystarczającą wiedzę do pracy w innych przedsiębiorstwach sieciowych – wodociągach i kanalizacji. Szeroka wiedza z zakresu metod numerycznych i informatyki użytkowej stwarza duże możliwości pracy w innych sektorach gospodarki.

Zmiana rozmiaru fontu