Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa

Studia podyplomowe są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków. Podczas studiów omawiane są, na przykładach praktycznych, zagadnienia funkcjonowania i projektowania:

  • systemów wentylacji pożarowej,
  • systemów detekcji, zasilania i sterowania,
  • stałych urządzeń gaśniczych
  • analizy numerycznej CFD.

Tematyka wykładów obejmuje również prawne aspekty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, certyfikacji wyrobów oraz zagrożenia związane z rozwojem pożaru i ewakuacją.

Zajęcia studiów prowadzone przez szeroka grupę wysokiej klasy wykładowców i praktyków (m.in. z PW, CNBOP-PIB, ITB, SGSP, PŁ oraz firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej).
Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.


Czas trwania:
15 zjazdów (w piątki i soboty) w okresie od października do czerwca

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:
karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń:
czerwiec – wrzesień

Opłaty:
5900 zł

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
mgr Magdalena Jarosz
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7425

Kierownik studium:
dr inż.. Grzegorz Kubicki
e-mail: grzegorz.kubicki@pw.edu.pl
tel.: 22 234 5021


Ulotka studium:

Zmiana rozmiaru fontu