Szkolenia dla Studentów realizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

11 i 12 kwietnia, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, odbył się cykl szkoleń zorganizowanych i zrealizowanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Szkolenia te, przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów na Politechnice Warszawskiej, obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

Profilaktyka antyterrorystyczna

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej (zadania i misja)
 • Rola informacji na temat zagrożeń o charakterze terrorystycznym w polityce bezpieczeństwa organizacji
 • Typologia zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla RP
 • Zjawisko radykalizacji
 • Założenia kampanii społecznej 4U
 • Symptomy zagrożeń terrorystycznych
 • Rekomendowane zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego (atak masowego zabójcy, atak z wykorzystaniem materiałów wybuchowych)
 • Procedury na wypadek otrzymania niebezpiecznej przesyłki mogącej zawierać środki CBRN
 • Rekomendowane zachowania na wypadek pozostawienia bez kontroli toreb i plecaków (podejrzenie wykorzystania materiałów wybuchowych),
 • Rekomendowane zachowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zakładniczej

Bezpieczeństwo informacji  

 • Polityka bezpieczeństwa informacji i zarządzanie bezpieczeństwem
 • Źródła wycieku danych i najczęstsze błędy organizacji w zakresie ochrony informacji
 • Bezprawna ingerencja wobec osób i obiektów
 • Motywy przekazywania informacji i sposoby uzyskiwania wiedzy
 • Narzędzia oddziaływania na postawy osób i funkcjonowanie organizacji
 • Rola i zagrożenia ze strony “insidera” w procesie pozyskiwania wiedzy

Cyberbezpieczeństwo – teoria i praktyka  

 • Charakterystyka zjawiska cyberbezpieczeństwa
 • Typologia zagrożeń cybernetycznych
 • Przykłady ataków cybernetycznych – studium przypadków
 • Sposoby zapewnienia cyberbezpieczeństwa

Bardzo gorąco dziękujemy:

 • Organizatorom z ramienia CPT ABW – Panu Dyrektorowi i Panu Naczelnikowi Centrum,
 • Prelegentom i Prelegentkom z Centrum,
 • Prorektorowi ds. Studenckich, Prof. dr hab. inż. Robertowi Zalewskiemu za wyrażenie zgody na to przedsięwzięcie na szczeblu Politechnicznym,
 • Dziekanowi Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Dr hab. inż. Pawłowi Popielskiemu za wyrażenie zgody na organizację szkoleń na terenie WIBHiIŚ,
 • Prodziekanom ds. Studenckich wydziałów Politechniki Warszawskiej za rozpropagowanie informacji o szkoleniach wśród studentów. 

Oczywiście, dziękujemy również Studentom Politechniki Warszawskiej – za udział, za dyskusje, pytania i ogromne zainteresowanie.  

Zmiana rozmiaru fontu