Szkolenie online dla NA: sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji 1-3.02.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dla nauczycieli akademickich PW, które odbędzie się w lutym 2021 r. Rekrutacja trwa do 19.01.2021 r. do godz. 12:00

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich PW do udziału w bezpłatnym szkoleniu online, realizowanym w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W lutym 2021 r. oferujemy NA ze wszystkich wydziałów PW szkolenie online pn. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji (24 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminie 1-3.02.2021 r. w godz. 9:00-16:15.

Zgłoszenia na szkolenie odbywają się poprzez wypełnienie do 19 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:
https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/655576?lang=pl. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie “incognito”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na zajęciach ze studentami, zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie), a zajęcia te należy przeprowadzić do końca czerwca 2022 r.

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się odbyć do końca czerwca 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia będą prowadzone online.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.

Więcej informacji na stronie https://www.nerw.pw.edu.pl/Aktualnosci/Szkolenie-dla-NA

Zmiana rozmiaru fontu