szkolenie online: Obsługa trudnego klienta [NERW PW] – 14, 15.06.2021

Serdecznie zapraszamy na dedykowane, bezpłatne, dwudniowe szkolenie realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie nt. „Obsługa trudnego klienta” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi p. Ireneusz Wolski z firmy Brainstorm Group Sp. z o.o.

Zajęcia odbędą się w dniach: 14-15 czerwca 2021 (poniedziałek – wtorek), w godzinach: 9:00-12:30, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym zajęcia na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

  • stabilne łącze internetowe,
  • komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez załączony formularz zgłoszeniowy:
Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
14-15 czerwca 2021 do 1 czerwca 2021 Link do formularza

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do  wypełnienia  oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu ds. Szkoleń PW
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu.
Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Więcej informacji na stronie: www.szkolenia.pw.edu.pl/Aktualnosci/szkolenie-online-Obsluga-trudnego-klienta-NERW-PW

Zmiana rozmiaru fontu