Szkolenie online: Ochrona praw własności intelektualnej – 15.04.2021

Serdecznie zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne szkolenie realizowane w formie zdalnej nt. „Ochrony praw własności intelektualnej”. Rekrutacja trwa do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Szkolenie poprowadzą eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz pracownicy Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminie 15 kwietnia br., w godzinach 10:00-15:30.

Harmonogram szkolenia

Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym szkolenie na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

  • stabilne łącze internetowe,
  • komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy:

Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
15 kwietnia 2021 do 2 kwietnia 2021 Link do ankiety

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do  wypełnienia  oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii, CZIiTT PW, ul. Rektorska 4, pok.4.23 lub pok. 4.26. Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
e-mail: komercjalizacja@pw.edu.pl
tel.: 22 234 71 59

Więcej informacji na stronie nerw.pw.edu.pl/

Zmiana rozmiaru fontu