szkolenie online: Zarządzanie przez cele [NERW PW] – 8,9.04.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie realizowane w zmienionej ze stacjonarnej na zdalną formie nt. „Zarządzanie przez cele” organizowane przez Dział ds. Szkoleń PW, które poprowadzi p. Wiktor Siegel z firmy DOOR Poland oraz EXPLO Barbara Ochman.
Zajęcia odbędą się w dniach: 8-9 kwietnia 2021 (czwartek-piątek), w godzinach: 9:00-12:30, za pośrednictwem platformy ZOOM.
Link do zajęć, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w dniu poprzedzającym zajęcia na służbowy adres mailowy.

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

stabilne łącze internetowe,
komputer lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji z dostępem do najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez załączony formularz zgłoszeniowy:

Data szkolenia Czas trwania rekrutacji Kwestionariusz
8-9 kwietnia 2021 do 29 marca 2021 Link do formularza

Regulamin rekrutacji

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do wypełnienia oświadczenia uczestnika projektu: Oświadczenie i dane uczestnika

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do Działu ds. Szkoleń PW
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu.
Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mail: Szkolenia.DSK@pw.edu.pl
tel.: 22 234 59 57

Więcej informacji na stronie Działu Szkoleń PW

Zmiana rozmiaru fontu