Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Rozwijaj swoją naukową karierę na Politechnice Warszawskiej! Od 1 lipca do 15 sierpnia trwa rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich.

 

Czym są Szkoły Doktorskie?

To forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie). Szkoła Doktorska obejmuje konkretne dyscypliny naukowe. Na PW mamy obecnie pięć Szkół Doktorskich:

  • Szkoła Doktorska nr 1: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne,
  • Szkoła Doktorska nr 2: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości,
  • Szkoła Doktorska nr 3: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • Szkoła Doktorska nr 4: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • Szkoła Doktorska nr 5: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zarządzaniu i jakości.

Jakie są możliwości?

Oferujemy ponad 400 tematów badawczych do realizacji w ramach doktoratu (wykazy zagadnień znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich).

Na PW można realizować podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) i brać udział w ciekawych projektach, często ze znanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2372 zł miesięcznie. Może też wnioskować o dodatkowe stypendia z projektów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia BadawczaSEED – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich oraz o stypendia zagraniczne.

Obecnie na Politechnice mamy doktorantów z 25 krajów z 4 kontynentów.

Jak wygląda rekrutacja?

Składa się z kilku etapów:

  • rejestracji za pośrednictwem systemu IRK (do 15 sierpnia do godz. 12.00),
  • rozmowy kwalifikacyjnej (zaplanowana na okres 23 sierpnia – 7 września),
  • składania dokumentów (w późniejszym, wyznaczonym terminie, do 6 września należy dostarczyć zaświadczenie o obronie).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

Proces rekrutacji krok po kroku i inne przydatne informacje

 

Więcej informacji na stronie: www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-PW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu