Tandemy językowe – Spotkanie Inauguracyjne – 25.10.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w Inauguracyjnym Spotkaniu Tandemów Językowych ENHANCE. Podczas spotkania przedstawimy projekt i pokażemy jak znaleźć partnera tandemowego do nauki języka obcego.

Poniżej program spotkania oraz link do rejestracji.

data – poniedziałek, 25 października, 14:00-15:00

Program spotkania:

1. Prezentacja projektu Tandemy językowe

2. Jak znaleźć partnera tandemowego – prezentacja Webex

3. Jak efektywnie zorganizować spotkanie tandemowe

4. Rozwój społeczności Tandemów Językowych – projekty wideo

5. Quiz o języku i kulturze

Po spotkaniu otrzymasz link z formularzem do wypełnienia i zostaniesz dodany do Zespołu Tandemy Językowe na Webex, aby znaleźć partnerów do tandemu.

Kliknij link i zarejestruj się na spotkanie:

https://politechnikawarszawska.webex.com/politechnikawarszawska/j.php?RGID=r2736d1d2691ea469d3898bf5a7f8c145

O projekcie

Tandemy językowe to jeden z projektów w ramach konsorcjum ENHANCE, którego głównym celem jest rozwój umiejętności językowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów pośród pracowników oraz studentów uczelni partnerskich.

Korzyści z udziału w projekcie Tandemy językowe:

• Rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku obcym z native speakerem.

• Poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa.

• Zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami i metodami nauki języka obcego.

• Nawiązanie kontaktów ze studentami oraz pracownikami uczelni partnerskich.

• Wymiana doświadczeń ze studentami oraz pracownikami uczelni partnerskich.

• Dołączenie do uczącej się międzynarodowej akademickiej społeczności.

• Przygotowanie do wyjazdu na wymianę na uczelnię partnerską.

• Rozpoczęcie nowych projektów w ramach konsorcjum ENHANCE.

• Uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie Tandemy językowe ENHANCE.

• Rozwój kompetencji międzykulturowych.

Więcej informacji:

strona www- https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems

facebook – https://www.facebook.com/enhance.tandems

ENG:

Language Tandem Kick-Off Meeting

Data: 25 October 2021, Monday 14:00 – 15:00

We would like to invite you to take part in the Language Tandem Kick-Off Meeting. During the meeting, we will present the project and explain how it works. Below you can find the agenda for the meeting and the link for registration.

Language Tandem Kick-Off Meeting

date – Monday, October 25, 2pm-3pm

Meeting agenda:

1. Language Tandem project presentation

2. How to find a Language Tandem partner – Webex presentation

3. Language Tandem successful learning checklist

4. Growing the Language Tandem community – video projects

5. Language & Culture Quiz

After the meeting, you will receive a link with a form to fill in and you will be added to the Language Tandem Team on Webex to find tandem partners.

Click the link and register for the meeting:

https://politechnikawarszawska.webex.com/politechnikawarszawska/j.php?RGID=r2736d1d2691ea469d3898bf5a7f8c145

About the project

The Language Tandems within the ENHANCE Alliance is a project for students, doctoral candidates, academic and administrative staff that aims to enhance language learning via a language exchange method and enables participants to make new contacts within the ENHANCE community.

The participants of the Language Tandem project can learn the following six languages: German, Spanish, Italian, Swedish, Norwegian, Polish and Other.

Benefits from participation in the Language Tandem project:

• Developing communication skills 1 on 1 with a native speaker.
• Developing listening skills and expanding vocabulary and grammar knowledge.
• Getting to know up-to-date ICT tools for language learning.
• Becoming a member of an international learning community.
• Making new contacts within the ENHANCE community.
• Exchanging knowledge and experience connected with studying in different countries.
• Getting prepared for an exchange within the ENHANCE Alliance.
• Starting new projects within the ENHANCE Alliance.
• Having an academic record including participation in the Language Tandems project.
• Developing intercultural competence.

For more information about the project visit our:

website – https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems_en

facebook – https://www.facebook.com/enhance.tandems

Zmiana rozmiaru fontu