Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego
Przyrynek 9, 00-219 Warszawa
Dyrektor: mgr Marta Rafka
Wicedyrektorzy: 
Wicedyrektor ds. organizacji szkoły mgr inż. Grażyna Grabska
Wicedyrektor ds. wychowawczych i dydaktycznych mgr Iwona Pudło

Studenci WIBHiIŚ będący absolwentami Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego

 

 

Początki Szkoły sięgają roku 1927, kiedy to architekt Władysław Jastrzębski wraz z arch. Aleksandrem Kapuścińskim oraz dr arch. Mieczysławem Popielem powołali Żeńskie Kursy Architektoniczne. Początkowo była to szkoła dwuletnia, jednak w 1931 r. przekształcono ją w trzyletnią Żeńską Szkołę Architektury, a w roku 1935 w Żeńskie Liceum Architektury Stanisława Noakowskiego.

Obecnie w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. S. Noakowskiego w Warszawie zdobywa wiedzę niemal 800 uczniów, kształconych w zawodach: technik budownictwa i technik inżynierii sanitarnej.

Profile:
Technik inżynierii sanitarnej (ang-niem)
Technik budownictwa (ang-niem)
Technik budownictwa (ang-niem)
Technik budownictwa (ang-niem)
Technik budownictwa (ang-niem)
Technik budownictwa (ang-hisz)
Technik budownictwa (ang-niem)
Technik inżynierii sanitarnej (ang-niem)

Źródło

Zmiana rozmiaru fontu