Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego
Górnośląska 31, 00-432 Warszawa
Dyrektor:
mgr Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektorzy:
mgr inż. Monika Fibich
mgr Magdalena Majewska
mgr Małgorzata Strycharz

Początki Zespołu Szkół nr 23, w którego skład wchodzi Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego sięgają 1918 roku. 23 sierpnia tego roku nadano szkole tytuł: “Królewsko-Polska średnia Szkoła Budowlana” lecz dopiero 15 października szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną w budynkach przy ul. Kopernika 28 i ul. Chmielnej 52.

Na przestrzeni lat, nazwa i struktura Zespołu Szkół zmieniały się, jednak w 2008 r. Technikum nr 1 powróciło do swojej nazwy: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego. W listopadzie 2009 r. technikum obchodziło jubileusz 90-lecia szkoły. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 23 wchodzą LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego oraz Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Mączeńskiego.

Klasy:

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD
Architektura wnętrz
Technik renowacji elementów architektury

Źródło

Zmiana rozmiaru fontu