Terenowe zajęcia z Monitoringu Środowiska

W pierwszej połowie listopada odbyły się terenowe zajęcia z Monitoringu Środowiska (studia stacjonarne II stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna, semestr III). Studenci przeprowadzili pomiary elementów hydromorfologicznych odcinka Potoku Służewskiego w celu wyznaczenia Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego i dokonania oceny stanu ekologicznego.

Dodatkowo studenci przeprowadzili pomiary hydrometryczne miernikiem hydroakustycznym i prądomierzem indukcyjnym w celu wyznaczenia wartości przepływu w rzece. Należy podkreślić, że inicjatywa zajęć terenowych wypłynęła od samych studentów, których cała grupa z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w czterogodzinnych zajęciach. Zajęcia prowadziła dr hab. inż. Małgorzata Loga przy wsparciu dr inż. Grzegorza Sinicyna z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska naszego Wydziału.

 

 

https://www.facebook.com/100063625748004/posts/pfbid0PeC5zssLSApYKoWQebVzTFPHnykmgrtKE1bjhJc86KJ8NUf2iYqQsLUwf2oo54FLl/

 

Zmiana rozmiaru fontu