Terminarz posiedzeń Rady Naukowej ILiT w roku akademickim 2021 / 2022

• 5 października 2021 r.
• 9 listopada 2021 r.
• 7 grudnia 2021 r.
• 11 stycznia 2022 r.
• 1 lutego 2022 r.
• 1 marca 2022 r.
• 12 kwietnia 2022 r.
• 10 maja 2022 r.
• 7 czerwca 2022 r.
• 5 lipca 2022 r.
• 6 września 2022 r.

Zmiana rozmiaru fontu