Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2021/2022

12 października 2021 r.

16 listopada 2021 r.

14 grudnia2021 r.

25 stycznia 2022 r.

15 lutego 2022 r.

15 marca 2022 r.

12 kwietnia 2022 r.

17 maja 2022 r.

7 czerwca 2022 r.

5 lipca 2022 r.

13 września 2022 r.

Zmiana rozmiaru fontu