Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2023/2024

24 października 2023 r.

21 listopada 2023 r.

19 grudnia2023 r.

23 stycznia 2023 r. – posiedzenie przełożone na 30 stycznia 2024 r.

20 lutego 2024 r.

19 marca 2024 r.

23 kwietnia 2024 r.

21 maja 2024 r.

25 czerwca 2024 r.

24 września 2024 r.

Zmiana rozmiaru fontu