TOPTECHNIKA – Wyzwania napotykane przy wprowadzeniu sztucznej inteligencji do urządzeń medycznych – Jerzy Orkiszewski, 21.03.2024

W imieniu Centrum Studiów Zaawansowanych PW zapraszamy w ramach cyklu konwersatoryjnego TOPTECHNIKA na wykład Jerzego Orkiszewskiego (US-Polish Trade Council|President, Poland in Silicon Valley|Board Member, Cutera, Inc |VP of Engineering).

Jerzy Orkiszewski urodził się i wychował w Polsce. Studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Mechatroniki) i w École Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Application in Cergy, France. Po obronie pracy magisterskiej w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej, kontynuował naukę na studiach doktoranckich PW. Od 1989 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, dzieląc czas pomiędzy Kalifornię i Arizonę. W Dolinie Krzemowej pracował w firmach projektujących laserowe urządzenia medyczne takich jak Cutera, Inc., Ellex Medical, Lumenis, Inc. czy Medical Group of Coherent, Inc., gdzie zajmował stanowiska inżynierskie, kierownicze i menadżerskie wysokiego szczebla. Jest autorem szeregu patentów z dziedziny zastosowań laserów i urządzeń generujących fale elektromagnetyczne w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem okulistyki i dermatologii. W 1998 roku współtworzył firmę Cutera. Inc., przedsiębiorstwo projektujące i wytwarzające laser medyczne dla dermatologii i listowane na giełdzie NASDAQ. W firmie Cutera Jerzy Orkiszewski zajmuje stanowisko wiceprezesa do spraw inżynierii. W tej roli skupia się na wprowadzaniu do produktów firmy nowych technologii, takich jak AI i terapia sterowana obrazem. Od 2005 roku Jerzy Orkiszewski pełni funkcje prezesa US-Polish Trade Council (USPTC), organizacji pozarządowej z siedziba w Dolinie Krzemowej i skupiającej się na budowaniu relacji w obszarach technologii, biotechnologii i edukacji pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami Polski i Stanów Zjednoczonych. W swej działalności USPTC ściśle współpracuje z uczelniami, przedsiębiorstwami i strukturami rządowymi obu krajów. W 2015 roku Jerzy Orkiszewski został wpisany do Złotej Księgi absolwentów Politechniki Warszawskiej. Jest również doświadczonym pilotem i stałym korespondentem miesięcznika Przegląd Lotniczy. W USA prowadzi seminaria dla Federalnego Urzędu Lotnictwa (FAA). Jest żonaty; zarówno żona jak i córka są praktykującymi lekarkami w USA. Pasjonuje się muzyką poważną, w szczególności gitarą klasyczną.

Prelegent omówi problemy napotykane przy wprowadzaniu rozwiązań AI do terapeutycznych urządzeń medycznych. Jako przykład posłuży nowatorski laser medyczny przeznaczony do leczenia szeregu schorzeń dermatologicznych. Przedstawiony będzie proces definiowania funkcji systemu, wyboru technologii AI i jej implementacji w urządzeniu. W szczególności omówione będą problemy:
• techniczne
• doboru materiału do nauki modelu
• wyboru metod interakcji użytkownika z urządzeniem
• braku regulacji przez agencje rządowe
• weryfikacji poprawności modelu
• prawne

Wykład opiera się o rzeczywisty proces projektowy mający obecnie miejsce w USA. Wiele pytań postawionych w czasie prelekcji nie ma jeszcze jasnych odpowiedzi. Znalezienie rozwiązań problemów z zastosowaniem tej nowatorskiej technologii w urządzeniach terapeutycznych to interdyscyplinarne zadanie na najbliższe lata.

Odczyt odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 16.15 w sali 134 Gmachu Głównego PW. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

Zmiana rozmiaru fontu