Ubezpieczenie od NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2022 (rok akad. 2022/2023)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2022 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2022 r.

 • firma ubezpieczająca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • okres ubezpieczenia: 01.10.2022 – 30.09.2023
 • suma ubezpieczenia: 63 000 zł
 • składka roczna: 56 zł

 

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne:

 •  o numerze: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •  tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko

 Formy zgłoszenia szkody:

 1. Na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl
 2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: +48 225 999 522 lub 42 66 66 500 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)
 3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

 – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Lekarska 4, 00-610 Warszawa

Informacja o ubezpieczeniu NNW 
OWU NNW

Zmiana rozmiaru fontu