Uprawnienia budowlane – 1 stopień

Tak, jak absolwenci medycyny muszą zdać egzamin lekarski by zostać lekarzami, tak inżynierowie, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą zdobyć uprawnienia budowlane.

WIBHiIŚ, jako jeden z dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, otwiera, po ukończeniu studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Środowiska, furtkę do zdobycia uprawnień w specjalnościach:

  • Instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności ISiW) – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze i projektowe w ograniczonym zakresie

Po ukończeniu trzeciego roku studiów można rozpocząć praktykę zawodową na poczet przyszłych uprawnień.

Jak zauważyliście, po studiach inżynierskich niektóre z ww. uprawnień są w ograniczonym zakresie. Aby móc ubiegać się o pełne uprawnienia, zapraszamy również na studia drugiego stopnia!

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszamy na stronę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

Zmiana rozmiaru fontu