Uprawnienia budowlane – 2 stopień

Tak, jak absolwenci medycyny muszą zdać egzamin lekarski by zostać lekarzami, tak inżynierowie, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą zdobyć uprawnienia budowlane.

WIBHiIŚ, jako jeden z dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, otwiera, po ukończeniu drugiego stopnia kierunku inżynieria środowiska, furtkę do zdobycia uprawnień:

  • bez ograniczeń w specjalnościach:
    • instalacyjnej (po wszystkich specjalnościach)
    • inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności IW)
  • w ograniczonym zakresie w specjalności:
    • konstrukcyjno-budowlanej (po specjalności IW).

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszamy na stronę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Zmiana rozmiaru fontu