Uprawnienia energetyczne G1-G3

Studia przygotowują do egzaminu na Uprawnienia Energetyczne G1; G2; G3 w zakresie DOZORU i EKSPLOATACJI


Eksploatacja

Jest podstawowym uprawnieniem, dzięki któremu osoba może wykonywać pracę ustaloną w zakresie przyznanym przez komisję egzaminacyjną.
Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby zajmujące się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymaganymi są uprawnienia  do 1 kV, któe są naszą specjalnością.

Dozór

Jest dedykowany  dla osób piastujących stanowiska kierownicze, nadzorujących pracę innych, pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz dla właścicieli firm.
Dzięki posiadaniu uprawnień dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, można dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań. 


GRUPA 1

Dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:

 • Sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV,
  Urządzeń elektrotermicznych,
 • Zespołów prądotwórczych,
  Urządzeń do elektrolizy,
  Sieci trakcyjnych,
  Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych,
 • Oświetlenia ulicznego.

GRUPA 2

Dotyczy urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:

 • Kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  Sieci i instalacji cieplnych,
  Wymienników ciepła,
  Piecy przemysłowych,
  Turbin parowych i wodnych,
  Urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
  Pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • Sprężarek.

GRUPA 3

Dotyczy urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

 • Urządzeń do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowych do 0,5 MP i powyżej,
 • Urządzeń i instalacji gazowych,
 • Urządzeń do produkcji paliw, gazowych, generatorów gazu,
 • Urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa,
 • Przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbin gazowych

 

 

Zmiana rozmiaru fontu