Uroczysta inauguracja projektu OMNIS na Politechnice Warszawskiej

W dniu 28.02.2024 odbyło się spotkanie uroczyście inaugurujące projekt OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów, który podkreślił znaczenie projektu OMNIS dla rozwoju nowoczesnego kształcenia przyszłych kadr dla kluczowych obszarów gospodarki, a także wdrażania nowych działań projektowych, spójnych ze strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Główne założenia projektu oraz cele projektu OMNIS przedstawili prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski oraz Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Projektów Rozwojowych PW.

O tym, jak planują zmieniać, rozwijać i ulepszać sposoby kształcenia, a także o spodziewanych efektach wynikających z realizacji projektu OMNIS w zakresie rozwoju kierunków i specjalności opowiedzieli również przedstawiciele jednostek zaangażowanych w realizację projektu OMNIS:

  • dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni, Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej;
  • prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski, Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
  • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni, Prodziekan ds. Dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa;
  • dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni, Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Transportu;
  • dr hab. inż. Agnieszka Machowska, Prodziekan ds. Studiów na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni, z Wydziału Elektrycznego.

W drugiej części spotkania, zespół Biura projektu koordynującego administracyjnie i organizacyjnie projekt OMNIS wyjaśnił założenia związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, jak również zainicjował forum wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących realizacji poszczególnych zadań w ramach jednostek zaangażowanych w projekt OMNIS oraz wspierających jego realizację.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w prezentacjach ze spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: Uroczysta inauguracja projektu OMNIS na Politechnice Warszawskiej (pw.edu.pl)

 

Zmiana rozmiaru fontu