Uroczyste otwarcie nowej sali dydaktycznej

W dniu 22 listopada br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się uroczyste otwarcie sali dydaktycznej, którą patronatem objęła firma Vallox Polska w ramach spotkań z cyklu “Biznes na środowisku”. W uroczystym otwarciu udział wzięli Przedstawiciele fińskiego producenta, firmy Vallox Polska oraz Przedstawiciele Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Pierwszy wykład, który odbył się w nowej sali, poświęcony był budowie oraz innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w urządzeniach z serii My Vallox. Sala wyposażona została w pracującą instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła opartej na centrali Vallox 145 MV oraz dodatkowe elementy dydaktyczne. Praca centrali została w pełni automatyzowana dzięki zintegrowanym czujnikom temperatur, wilgotności i dwutlenku węgla, jak również zewnętrznym czujnikom wilgotności, dwutlenku węgla i VOC, czujnikowi lotnych związków organicznych. Projekt został zrealizowany w sposób umożliwiający Studentom wnikliwy wgląd w pracę poszczególnych elementów instalacji i samej centrali Vallox 145 MV.

 

 

 

 

Źródło: https://www.valloxpolska.pl/wspolpraca-vallox-z-politechnika-warszawska/?fbclid=IwAR3Cye4HccTPYiIFXi10nDGlElrO57gi9psk1sASNMmDRmRrW8h4huoGzY0

 

Zmiana rozmiaru fontu