Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia międzynarodowych studiów EuroAquae+

W dniu 9 września br. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia międzynarodowych studiów Master of Science Programme in Euro Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae+).

Koordynator projektu w Politechnice Warszawskiej: dr inż. Grzegorz Sinicyn, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 


Projekt ten realizowany jest przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej we współpracy z czterema europejskimi uniwersytetami. W uroczystości wzięli udział koordynatorzy programu z uniwersytetów partnerskich prof. Philippe Gourbesville (Polytech Nice Sophia – Université Côte d’Azur), prof. Frank Molkenthin (Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg), prof. Manuel Gomez (Technical University of Catalonia) oraz prof. Caspar Hewett (University of Newcastle upon Tyne). Koordynatora projektu – uczelnię z Francji (Nicea) reprezentowała także Pani Patricia Danais, asystent dyrektora Uniwersytetu oraz Pani Laure Vallet, sekretarz programu EuroAquae+.  Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się Pani Maria Bołtruszko (przedstawicielka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju), Pani Anna Bielecka (Zespół Partnerstw i Projektów Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) oraz Magdalena Kachnowicz (Biuro programów dla studentów, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA).

Ze strony organizatora – Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w wydarzeniu wzięli udział Dziekan Wydziału, prof. Paweł Popielski, Pani prodziekan ds. studiów, dr Agnieszka Machowska oraz prof. Andrzej Kulig, Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska. Nie zabrakło również przedstawicieli partnerów przemysłowych programu: Kostya Vasilyev (Jacobs Engineering Group), Michał Żmijewski (DHI Polska) oraz Paulina Gajownik-Mućka (ESRI Polska). Ale najważniejszymi gośćmi tego wydarzenia byli studenci – absolwenci programu EuroAquae+ z rocznika 2020-2022 (Generacja 17) oraz ich rodziny i przyjaciele.

Na początku, przy dźwiękach Gaudeamus, nastąpiło uroczyste wprowadzenie studentów do Sali Senatu. W części oficjalnej uroczystości gratulacje studentom złożyli zaproszeni goście. Następnie każdy ze studentów z rąk Dziekana Pawła Popielskiego oraz reprezentantów uczelni partnerskich otrzymał dyplom ukończenia studiów. Słowo podziękowania w imieniu absolwentów wygłosił Pan Pranuj Amatya z Nepalu. Część oficjalną wydarzenia zakończył dr Grzegorz Sinicyn, koordynator projektu EuroAquae+ ze strony Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość wręczenia dyplomów studiów Master of Science Programme in Euro Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae+) odbywa się co roku w jednym z pięciu uniwersytetów partnerskich. W tym roku akademickim, decyzją komitetu sterującego programu EuroAquae+, uroczystość organizowana była przez Politechnikę Warszawską. Porozumienie w sprawie realizacji tego programu nauczania na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zostało podpisane 15 lutego 2016 roku.

Do głównych zalet programu zalicza się szerokie umiędzynarodowienie studiów, poprzez możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej na różnych europejskich uniwersytetach z zakresu dziedziny hydroinformatyki. Absolwent studiów otrzymuje wspólny dyplom wszystkich pięciu uniwersytetów biorących udział w programie nauczania. Dyplom ten zwiększa szanse na zdobycie pracy w renomowanych międzynarodowych instytucjach i korporacjach, które w swoim obszarze działalności zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą hydroinformatyką.

Więcej informacji: https://master.euroaquae.eu/

 

 

Zmiana rozmiaru fontu