Utrzymanie obiektów hydrotechnicznych

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników zatrudnionych w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki wodnej odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą hydrotechniczną oraz osób zatrudnionych w organach administracji państwowej.

Program studiów umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, a także specjalistycznej w zakresie utrzymania, przebudowy i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, oceny ich stanu technicznego oraz nowoczesnych technik i technologii remontowych.

Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia natury formalno-prawnej i ekonomicznej związane z budownictwem hydrotechnicznym, gospodarką wodną, monitoringiem i ochroną wód, hydrologią i hydrogeologią inżynierską.
Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów (dopuszcza się ich zdalność), ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz seminariów, a także zajęć terenowych.


Czas trwania:
15 zjazdów (łącznie 225 godzin) w okresie od października do czerwca

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego
formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:
karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń:
maj – czerwiec

Opłaty:
8000 zł

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
mgr Magdalena Jarosz
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7425

Kierownik studium:
dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof.uczelni
e-meil: pawel.falacinski@pw.edu.pl
tel.: 22 234 5334


Ulotka studium:

Zmiana rozmiaru fontu