IDUB PW: Utworzenie laboratorium dydaktycznego instalacji sanitarnych na WIBHiIŚ

Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium dydaktycznego instalacji sanitarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Kierownik projektu: dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Okres realizacji: 01.09.2022 – 30.09.2023
Źródła finansowania: grant dydaktyczny IDUB – 2022/2023

Opis projektu:

Zajęcia praktyczne w laboratorium instalacji sanitarnych umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładach i zajęciach projektowych oraz nabycie umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Planowane laboratorium instalacji sanitarnych będzie składało się ze stanowisk pomiarowych i montażowych umożliwiających samodzielne (przez studentów) zmontowanie fragmentów instalacji oraz urządzeń, uruchomienie ich a następnie przeprowadzenie pomiarów charakterystycznych parametrów ich pracy. Prowadzenie zajęć w laboratorium pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w branży instalacji sanitarnych związanymi z aspektami oszczędzania wody i energii oraz wprowadzania rozwiązań technicznych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (np. powtórne wykorzystywanie części zużytej wody w budynku). Zajęcia w laboratorium będą prowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia opartych na pracy zespołowej i rozwiązywaniu praktycznych problemów technicznych spotykanych podczas rzeczywistych prac realizowanych na budowach. Laboratorium pozwoli na stworzenie dla studentów środowiska do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń problemowych z zakresu instalacji sanitarnych. Zajęcia praktyczne będą odgrywały istotną rolę w prawidłowym zrozumieniu całościowego procesu projektowego, który studenci poznają na zajęciach wykładowych i projektowych, dodatkowo dając prowadzącym możliwość uatrakcyjnienia zajęć i aktywizację studentów do pracy twórczej.

Prowadzone przez studentów badania będą realizowane w porozumieniu i współpracy z firmami z branży sanitarnej (np. Grohe – armatura czerpalna, Wavin – instalacje wod-kan, Kessel – urządzenia przeciwzalewowe i wiele innych).

 

Zmiana rozmiaru fontu