Uzupełnienie danych dot. publikacji na profilu ORCID

Zwracamy się do Państwa (do każdej osoby, która w latach 2017 – 2021 była zaliczana do liczby “N” choć przez 1 rok) z uprzejmą prośbą o uzupełnienie swojego profilu ORCID informacjami o każdej opublikowanej w tych latach publikacji. Konieczność ta wynika z Art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, gdzie wskazano, że obecność publikacji na koncie ORCID jest warunkiem koniecznym, aby taka publikacja była wzięta pod uwagę w ewaluacji.

Instrukcja jak uzupełnić profil ORCID danymi z Bazy Wiedzy PW zamieszczone są pod poniższym linkiem:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/orcid-researcherid-doi/orcid-i-researcherid-identyfikacja-dorobku-naukowca#zak%C5%82adanie-konta-i-zape%C5%82nianie-danymi

Prosimy również pamiętać o sprawdzaniu, czy kolejne Państwa publikacje będą pojawiać się również w ORCID.

Zmiana rozmiaru fontu