Wyniki III konkursu na granty dydaktyczne

Informujemy, że w trzecim konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano 11 projektom.
Lista wybranych projektów – granty dydaktyczne III konkurs (.pdf, 296,29 kB)

Grant otrzymała dr hab. inż. Marta Chludzińska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – Rozszerzenie interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej w zakresie zintegrowanych procesów projektowych oraz fizykalnej walidacji ich rezultatów w obszarze HVAC z wykorzystaniem innowacyjnych form kształcenia, w szczególności Student-Centred Learning (SCL). Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-III-konkursu-na-granty-dydaktyczne

Zmiana rozmiaru fontu