Warsztat Badacza – cykl szkoleń dla młodych naukowców, doktorantów, studentów

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT we współpracy z firmą Elsevier zaprasza wszystkich młodych naukowców, doktorantów oraz studentów do udziału w bezpłatnych, prowadzonych w języku polskim, szkoleniach wspierających rozwój kariery naukowej. Istnieje możliwość uczestnictwa w kilku szkoleniach:

 • „Mądry wybór czasopisma” – 14/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
 • „Proces recenzji naukowej” – 16/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
 • „Etyka w komunikacji naukowej”- 21/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Dlaczego widoczność ma znaczenie?” – 05/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Przydatne funkcje bazy Scopus” – 12/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Jak pracować z profilem autora w bazie Scopus?”- 19/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?” – 26/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)
 • „SciVal dla naukowca” – 02.06.21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

Zapisy: Wypełnij formularz

Zapisy na poszczególne szkolenia zamykane są na 48h przed przed rozpoczęciem danego webinar’u.

Jeśli nie otrzymali Państwo linka do webinaru do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym webinar prośba o kontakt: warsztatbadacza.drimn@pw.edu.pl

Formularz zostanie aktywny aż do 31.05.2021r.- do zakończenia rejestracji na ostatnie szkolenie: (SciVal dla naukowca – 02/06/21 o godz.16:00).

Współpraca nawiązana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Działanie 19 Wspieranie wszechstronnego rozwoju doktorantów prowadzącego do sukcesów naukowych, a jednocześnie przygotowujących do realizowania różnorodnych karier zawodowych.

Zapraszamy!

Krótkie opisy tematyki poszczególnych szkoleń:

„Mądry wybór czasopisma” – 14/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)

Celem tego szkolenia jest zapoznanie naukowców, doktorantów oraz studentów z dobrymi praktykami w wyborze czasopisma, narzędziami i wskaźnikami bibliometrycznymi, które umożliwiają wybór oraz ocenę czasopism naukowych. Uczestnicy poznają również zasady, o których należy pamiętać korzystając ze wskaźników bibliometrycznych, a także dowiedzą się z jakich narzędzi można korzystać, aby świadomie wybrać dobre czasopismo do opublikowania swojej pracy naukowej. Szkolenie obejmuje również kwestię publikacji w modelu otwartego dostępu.

„Proces recenzji naukowej” – 16/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)

Podczas tego szkolenia zostanie omówiony szczegółowo temat recenzji, której poddawane są artykuły przed publikacją w rzetelnych czasopismach naukowych. Przedstawione będą zasady realizacji recenzji i jej przebieg, jak również rady oraz sugestie pochodzące od redaktorów oraz recenzentów, mówiące na co warto zwrócić uwagę odpowiadając na uwagi zawarte w recenzji.

„Etyka w komunikacji naukowej”- 21/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 60 min)

Szkolenie to jest dedykowane wszystkim, których interesują podstawy etyki w komunikacji naukowej, a w szczególności w kontekście publikacji w czasopismach naukowych. Omówiona zostanie rola oraz waga etyki w komunikacji, konsekwencje jej naruszeń, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności autorów, redaktorów oraz recenzentów. Szkolenie będzie również obejmowało tematykę czasopism oraz wydawnictw drapieżnych, ze szczególnym wskazaniem czego autor powinien oczekiwać od rzetelnego wydawnictwa naukowego.

„Dlaczego widoczność ma znaczenie?” – 05/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

Na takie pytanie próbuje sobie odpowiedzieć każdy w globalnym Świecie. W dzisiejszych czasach zarówno autorzy-naukowcy, jak i kadry zarządzające instytucjami naukowymi i uczelniami poszukują najlepszej ścieżki na poprawę swojego „visiblity”. Podczas webinarium poruszmy tę trudną kwestię i postaramy się odpowiedzieć, czy dlaczego widoczność jest dla nas ważna.  Podczas tego webinarium dowiesz się:

 • Jaka jest ścieżka nowej publikacji w bazie Scopus
 • Co wpływa na profil autora i instytucji
 • Jakie masz możliwości dokonywania korekt i zmian
 • Jak nadzorować swój profil

„Przydatne funkcje bazy Scopus” – 12/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

Baza Scopus to nieocenione źródło informacji naukowej. Wykorzystujemy ją w celu pozyskania informacji, sprawdzenie wskaźników czy poszukiwania odpowiednich źródeł. Oczywiście w bazie Scopus znajdują się także dodatkowe funkcjonalności wspomagające pracę czy śledzenie informacji. Jeżeli jesteś zainteresowany wzmocnieniem swoich Scopus’owych kompetencji to nasze webinarium jest w sam raz dla Ciebie!  Podczas webinarium dowiesz się:

 • Jak korzystać z wyszukiwana zaawansowanego
 • Jak monitorować profile za pomocą alertów
 • Jak automatyzować swoją pracę, wykorzystując dostępne funkcje

„Jak pracować z profilem autora w bazie Scopus?”- 19/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

W bazie Scopus znajduje się ponad 16 milionów profili autorów, które pozwalają na ocenę ich dorobku naukowego oraz sprawdzenie w jakiej tematyce prowadzą oni badania.
Podczas webinarium dowiesz się:

 • W jaki sposób tworzone są profile autora
 • Jakie informacje możesz zdobyć na podstawie profilu autora
 • W jaki sposób wprowadzać korekty w profilu autora
 • I wiele więcej..

„Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?” – 26/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w światowej nauce. Podczas szkolenia zobaczysz do czego mogą posłużyć dostępne wskaźniki oraz to, że każdy może wykonać nawet skomplikowane analizy w kilka minut.  Podczas tego webinarium dowiesz się:

 • Czym jest SciVal oraz na jakich danych bazuje
 • Jak uzyskać do niego dostęp
 • Jak działa nawigacja i gdzie należy „kliknąć” w poszukiwaniu odpowiedzi
 • Teoria połączona z praktyką w przystępnym przekazie

„SciVal dla naukowca” – 02.06.21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

Jesteś aktywnym członkiem społeczności naukowej, publikujesz lub może odpowiadasz za współpracę międzynarodową twojej instytucji? Zadajesz sobie pytanie czy jesteś gotowy na złożenie grantu? Nadal wydaje się Tobie, że nie masz wystarczającego dorobku naukowego, aby rozpocząć pracę nad własnym grantem? Dobrze trafiłeś, podczas webinarium poruszymy tę tematykę i spojrzymy na te zagadnienia z perspektywy danych bibliometrycznych. Podczas spotkania zobaczymy jakie informacje może nam dostarczyć baza Scopus, a jakie możemy znaleźć w narzędziu SciVal.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/mlodzi-naukowcy/warsztat-badacza/

 

Zmiana rozmiaru fontu