Warsztaty ENHANCE on-line learning and teaching – 1,2.07.2021

W dniach 1-2 lipca Politechnika Warszawska organizuje w formie on-line międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu. Warsztaty są działaniem w ramach konsorcjum ENHANCE. W ich trakcie omówione zostaną m.in.: organizacja nauczania zdalnego, ocenianie, formy kształcenia, rola i rodzaje narzędzi informatycznych.

Wydarzenie składa się z trzech części, z czego dwie: pierwsza – omówienie doświadczeń zdalnego nauczania – i trzecia – podsumowanie warsztatów – są ogólnodostępne. W trakcie części zamkniętej, zatytułowanej „Coffee table workshop”, zaproszeni nauczyciele oraz studenci z uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE będą dyskutować na temat możliwych usprawnień w zakresie organizacji edukacji zdalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej workshop.enhance.pw.edu.pl.

Zmiana rozmiaru fontu