Wdrażanie wytycznych WCAG na stronie Wydziału

Na stronie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska rozpoczęto wdrażanie wytycznych dla treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (Ustawa z dn. 27 kwietnia 2019 r, Dz. U. 2019, poz. 848).

Prócz zmian w kodzie strony wychodzących naprzeciw zaleceniom standardu WCAG, zaimplementowano rozwiązanie ułatwiające nawigację osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

Po kliknięciu na ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, lub za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Z, otwiera się okno asystenta z następującymi opcjami: 

– zmiana rozmiaru fontu;
– reset zmiany rozmiaru fontu – powrót do pierwotnej wielkości liter;
– nawigacja klawiszowa – ułatwienie nawigacji na stronie za pomocą klawiatury, bez użycia myszki;
– czytelny font – zmiana rodzaju fontu na taki, który jest obsługiwany przez syntezatory mowy;
– podkreślone odnośniki – włączenie podkreślenia wszystkich “klikalnych” miejsc na stronie;
– podświetlone odnośniki – włączenie podświetlenia wszystkich “klikalnych” miejsc na stronie;
– powrót do pierwotnych ustawień;
– obrazy w skali szarości – opcja dla osób z zaburzeniem postrzegania barw;
– inwersja kolorów strony – wysoki kontrast litery-tło;
– usunięcie animacji – zapewnienie możliwości zatrzymania animacji na stronie;
– usunięcie stylów strony.

Okno to można zamknąć klikając na przycisk “Zwiń okno asystenta” lub za pomocą kombinacji klawiszy Alt+X.

Zmiana rozmiaru fontu