Webinarium o dobrych praktykach w nauczaniu zdalnym na PW cz. II – 7.06.2021

Zapraszamy na drugie webinarium „Uczmy się – dobre praktyki w nauczaniu zdalnym na PW” organizowane przez nasz Samorząd Studentów wraz z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2021 roku w godz. 14.00 – 16.00 na platformie Webex.

Jak wziąć udział w wydarzeniu? Instrukcja jest dostępna na stronie okno.pw.edu.pl

Webinarium to okazja do poznania docenionych przez studentów rozwiązań dotyczących organizacji zajęć, efektywnego angażowania do nauki i oceniania, a także wybranych narzędzi informatycznych. Zaplanowano również czas na dyskusję.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim naszych studentów i nauczycieli akademickich.

Program:

  • Otwarcie webinarium
  • Edukacja w czasach zarazy – dyskusja o konieczności ciągłej adaptacji do bieżącego stanu świata – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni
  • Po obu stronach są ludzie – Nauczanie zdalne w praktyce – dr inż. Michał Struzik
  • Laboratoria z wykorzystaniem stanowisk z dostępem zdalnym – dr inż. Sebastian Korczak
  • Czego się nauczyliśmy jako prowadzący oraz czego nauczyliśmy studentów po roku nauczania zdalnego – mgr inż. Michał Zwierzyński
  • PBL jako narzędzie wsparcia zaangażowania studenta w proces kształcenia – dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  • Jak uczyć zarządzania produkcją w ramach nauczania zdalnego – dr inż. Justyna Smagowicz
  • Dyskusja
  • Zakończenie webinarium

 

Więcej informacji na stronie: pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-o-dobrych-praktykach-w-nauczaniu-zdalnym-na-PW-cz.-II

Zmiana rozmiaru fontu