Webinarium „Uczmy się – dobre praktyki w nauczaniu zdalnym na PW” – 24.05.2021

Zdalna nauczanie to wyzwanie zarówno dla studentów, jak i prowadzących. Okazją do podzielenia się doświadczeniami i opiniami na ten temat będą webinaria organizowane przez nasz Samorząd Studentów wraz z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 maja 2021 roku w godz. 14.00-16.00 na platformie Webex. Instrukcja, jak dołączyć do spotkania, jest dostępna na stronie okno.pw.edu.pl.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną wybrane, docenione przez studentów realizacje, dotyczące organizacji zajęć, efektywnego angażowania do nauki i oceniania, a także zastosowane rozwiązania informatyczne. Przewidziano również czas na dyskusję.

Na spotkania zapraszamy wszystkich przede wszystkim naszych studentów i nauczycieli akademickich.

Program:

  • Otwarcie webinarium
  • Nauczanie zdalne jako sztuka skupiania uwagi – prof. dr hab. inż. Marek Henczka
  • From (Lab) Room to (Lab) Zoom – dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
  • Edukacja pandemiczna: plusy dodatnie i ujemne – dr hab. inż. Ryszard Gajewski, prof. uczelni
  • Zrozumieć matematykę zdalnie – dr Katarzyna Matczak
  • Dyskusja
  • Zakończenie webinarium

 

Zmiana rozmiaru fontu