Węzeł ciepłowniczy na TAK!

Węzeł ciepłowniczy na TAK!
Prowadząca: Dr inż. Ewelina Różycka-Wrońska
Czas: 45 min.
Uwaga: Grupa nie może być większa niż 15 osób. Wymagane jest płaskie obuwie ze względu na dość strome zejście do pomieszczenia węzła. 

Tematyka poruszać będzie następujące aspekty:

  • omówienie podstawowych informacji dotyczących zasilania budynków w ciepło,
  • schemat węzła ciepłowniczego z wyjaśnieniem,
  • ocena wizualna pracy urządzeń, identyfikacja urządzeń i analiza wzajemnej ich współpracy w warunkach rzeczywistych (zejście do podziemi Gmachu Inż. Elektrycznej PW do pomieszczenia węzła ciepłowniczego)

 

Zmiana rozmiaru fontu