Wizyta przyszłych maturzystów z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego na Wydziale IBHiIŚ

Z przyjemnością gościliśmy w dniu 17 kwietnia br. uczniów klas przedmaturalnych: 4AT, 4ET i 4GT, warszawskiego Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego pod opieką Pani Aleksandry Wójciak-Turek, nauczycielki przedmiotów zawodowych, Pani Dominiki Janiszek, nauczycielki chemii oraz Pana Pawła Golonki, nauczyciela wychowania fizycznego. Młodzież miała możliwość doświadczyć akademickich metod nauczania, których szkoła nie jest w stanie zaprezentować uczniom. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład pani mgr inż. Karoliny Szałkowskiej „Fakty i mity o wodzie” oraz odwiedziny w wydziałowych laboratoriach – szczególnie odorowym, pod opieką pani mgr inż. Marty Wiśniewskiej.

Uczniowie i ich opiekunowie podkreślali, że treści zaprezentowane podczas wykładów i laboratoriów były niezwykle ciekawe i podane w atrakcyjny i skompensowany sposób.
Wg. planu były następujące wykłady:
„Fakty i mity o wodzie” autorstwa mgr inż. Karoliny Szałkowskiej;
„Gospodarka o obiegu zamkniętym” – wprowadzenie do idei oraz możliwości jej realizacji w inżynierii środowiska” autorstwa dr inż. Łukasza Szarka,

oraz w podzielonych podgrupach odwiedziny w wydziałowych laboratoriach:
Laboratorium glebowe z opieką dr hab. inż. Agnieszki Pusz, prof. uczelni i mgr inż. Marcina Staśkiewicza;
Laboratorium geotechniczne z opieką mgr inż. Jacka Kostrzewy;
Laboratorium biologiczne z opieką prof. dr hab. Ewy Karwowskiej i dr Ewy Miaśkiewicz-Pęskiej;
Laboratorium wodne z opieką dr hab. inż. Apoloniusza Kodury, prof. uczelni;
Laboratorium odorowe z opieką mgr inż. Marty Wiśniewskiej.

Młodzież uczestnicząca w naszych akademickich aktywnościach jest teraz w klasie przedmaturalnej. W przyszłym roku, jeszcze przed maturami w styczniu, Uczniowie będą zdawać egzamin zawodowy z kwalifikacji BUD.14 (Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów). Będzie to druga kwalifikacja jaką zdobędą podczas 5 lat nauki w TBiA. Pierwszą kwalifikację BUD.12 uzyskali w klasie trzeciej. Zdanie egzaminów z obu kwalifikacji jest niezbędne do uzyskania tytułu technika budownictwa.

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu