Wizyta uczniów z III LO im. gen. J. Sowińskiego

W dniu 28 maja 2024 roku gościliśmy uczniów z III LO im. gen. J. Sowińskiego na zajęciach pt. CHROM – Piękny i Bestia? realizowanych w ramach projektu ,,Poznajmy się!”

 

Zajęcia dla uczniów przygotowały i poprowadziły:

 • Dr Małgorzata Kucharska z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska
 • Mgr Monika Wiśniewska-Wawryniuk z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

 Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu na temat podstaw spektrofotometrii UV-VIS – techniki instrumentalnej często stosowanej w laboratoriach analitycznych.

Uczniowie dowiedzieli się:

 • Czym jest i do czego służy spektrofotometria?
 • Co można zbadać metodą UV-VIS?
 • Jak działa spektrofotometr.
 • Jak brzmi prawo Lamberta-Beera?

Następnie uczniowie, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, na których oznaczyli ilościowo zawartość chromu (VI) w próbce wody metodą spektrofotometryczną.

Uczniowie nauczyli się:

 • Przygotowywać roztwory wzorcowe o różnej zawartości Cr(VI).
 • Wywoływać reakcję barwną za pomocą 1,5-difenylokarbazydu.
 • Mierzyć absorbancję roztworów wzorcowych i absorbancję roztworu badanej próbki.
 • Wykreślać krzywą wzorcową i na jej podstawie określać zawartość Cr(VI) w badanej próbce wody.
 • Formułować wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 

GALERIA ZDJĘĆ (Fot. B. Stelmach, WIBHiIŚ):

Zmiana rozmiaru fontu