Wojciech Lipiński

Wojciech Lipiński ukończył studia magisterskie na kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (1995–2000). Współpracował z Profesorem Stanisławem Pisarczykiem, dr inż. Andrzejem Szamowskim, dr inż. Jackiem Stasierskim oraz doc. dr inż. Januszem Wierzbickim w ramach działalności Kola Naukowego Inżynierii Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, którym kierował w latach 1997–2000. Współpracował również z Profesorem Romanem Domańskim w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, a także z dr inż. Andrzejem Witą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Pracę magisterską dotycząca małych elektrowni wodnych napisał pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Szamowskiego.
Studia doktoranckie odbył na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Procesowej Politechniki Federalnej w Zurychu (2001–2004) pod kierunkiem Profesora Aldo Steinfelda, gdzie także uzyskał habilitację (2009). Był nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Minnesoty (2009–2013) oraz w Szkole Inżynierii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (2013–2021). Tytuł profesora uzyskał w 2015 roku.
Badania naukowe Wojciecha Lipińskiego obejmują procesy wymiany oraz inżynieria reakcji chemicznych, z zastosowaniami w technologiach energetycznych i inżynierii środowiska. Jego badania podstawowe skupiają się na procesach przenoszenia energii przez promieniowanie oraz przepływach w układach wielofazowych z reakcjami chemicznymi. Główne zastosowania to przetwarzanie energii słonecznej, paliw odnawialnych oraz materiałów, a także wychwytywanie dwutlenku węgla. Wojciech Lipiński opublikował ponad 190 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Obecnie jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer i Solar Energy. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Wymiany Masy i Ciepła, a także członkiem stowarzyszonym Fundacji Wolnego Oprogramowania.
Zmiana rozmiaru fontu