Wprowadzenie do metody elementów skończonych dla inżynierii środowiska

J. Stasierski

W opracowaniu przedstawiono ideę elementu skończonego oraz elementów jedno- i dwuwymiarowych. Omówiono także: podstawy numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych z zastosowaniem MES, metody całkowania numerycznego elementów skończonych, dokładne i przybliżone metody rozwiązywania dużych układów równań liniowych oraz przykłady i algorytmy obliczeniowe.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu