Wprowadzenie do teledetekcji środowiska na przykładzie obserwacji satelitarnych lasów

Wprowadzenie do teledetekcji środowiska na przykładzie obserwacji satelitarnych lasów
Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Czas: 60 min

Celem wykładu jest krótkie zaprezentowanie rozwoju i możliwości technologii satelitarnych stosowanych do obserwacji ekosystemów leśnych pracujących zarówno w optycznym jak i mikrofalowym obszarze widma fal elektromagnetycznych.

Omówione zostaną m.in. najważniejsze cechy zobrazowań satelitarnych związanych z obserwacjami roślinności – rozdzielczości: radiometryczna, spektralna, przestrzenna i czasowa.

Zostaną zaprezentowane i przedyskutowane wybrane wykresy odbicia spektralnego roślinności , w szczególności zdrowej i chorej lub przesuszonej. 

Wykład przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych obserwacjami zdalnymi środowiska.

 

Źródło zdjęcia: European Space Agency

Zmiana rozmiaru fontu