Wsparcie Politechniki Warszawskiej dla Ukrainy tematem konferencji “Welcome HOME” na Politechnice w Mediolanie

W dn. 28-29.11.2022 na Politechnice w Mediolanie odbyła się konferencja “Welcome HOME. Promoting quality student accommodation for Erasmus+ mobilities”, współfinansowana ze środków programu Erasmus+.

Projekt HOME (Home of Mobile Europeans) wychodzi naprzeciw potrzebie znalezienia zakwaterowania – jednemu z głównych wyzwań podczas mobilności międzynarodowej. Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości i przejrzystości informacji o zakwaterowaniu studentów dzięki stworzeniu mobilnej aplikacji, a także zapewnienie im jak najlepszych warunków bytowych. Angażuje partnerów z uczelni, środowisk studenckich oraz organizacji oferujących zakwaterowanie. Partnerami są Politechnika Mediolańska, Erasmus Student Network, European University Foundation, HousingAnywhere, Międzynarodowa Unia Właścicieli Nieruchomości oraz Confia International.

Organizatorzy konferencji zaprosili przedstawiciela Politechniki Warszawskiej jako członka konsorcjum ENHANCE do wygłoszenia prezentacji na temat wsparcia udzielonego przez społeczność akademicką PW uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. W odpowiedzi na to zaproszenie dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. PW, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przedstawił w Mediolanie prezentację “The accommodation and humanitarian assistance to war-affected refugees at Warsaw University of Technology”. Opowiedział o działaniach pomocowych organizowanych przez społeczność Politechniki Warszawskiej. Nasza uczelnia zapewniła zakwaterowanie dla ponad 600 uchodźców w domach studenckich, ośrodkach i pokojach gościnnych PW.  Pomogliśmy im również znaleźć zakwaterowanie w mieszkaniach, często należących do przedstawicieli naszej społeczności akademickiej.  W specjalnym systemie rekrutacyjnym zarejestrowaliśmy 250 zgłoszeń kandydatów na studia z Ukrainy. Zatrudniliśmy 18 pracowników z tego kraju. Stworzyliśmy ukraiński “language room” w projekcie “Tandemy językowe”, którego liderem w konsorcjum ENHANCE jest Politechnika Warszawska. Na platformie tandemów językowych zarejestrowało się 215 uczestników z Politechniki Kijowskiej i Lwowskiej. Te ukraińskie uczelnie są uczelniami partnerskimi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners).

Przedstawiciele największych europejskich uczelni, w tym zrzeszonych w konsorcjum ENHANCE, wyrazili uznanie dla działań na rzecz Ukrainy podjętych przez Politechnikę Warszawską i pogratulowali nam konkretnych efektów. Szczególnie doceniono działania wspierające adaptację uchodźców z Ukrainy do nowych warunków, m.in. organizację warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie kursów językowych.

https://www.cwm.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wazne-informacje/Wsparcie-Politechniki-Warszawskiej-dla-Ukrainy-tematem-konferencji-Welcome-HOME-na-Politechnice-w-Mediolanie?fbclid=IwAR01dqWgb2BY4ZV_-NurKxiP48Ukq1QxknWLhgkYFGmytArpJB5Fs2hzZCo

Zmiana rozmiaru fontu