„Wsparcie rozwoju kariery naukowej w programie Horyzont Europa” – materiały ze spotkania

19 marca br. odbył się wirtualny dzień informacyjny poświęcony instrumentom wspierającym rozwój kariery naukowej finansowanym przez program Horyzont Europa (2021 – 2027). Podczas spotkania zostały przedstawione zasady grantów Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a także możliwości oferowane naukowcom i pracodawcom przez Wspólne Centrum Badawcze KE, program Infrastruktury Badawcze oraz sieć EURAXESS.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a dobre praktyki we wspieraniu rozwoju pracowników przedstawił prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego. Osiągnięcia projektów finansowanych z programu Horyzont 2020 (2014-2020) przedstawili zaproszeni goście – koordynatorzy projektów i beneficjenci grantów MSCA i ERC.

Program 19.03.2021 (pdf)

Informacje o prezentowanych projektach MSCA i ERC

Nagrania ze spotkania (należy podać e-mail, by obejrzeć film):

Prezentacje:

  1. Kariera naukowa_A_Jajszczyk
  2. EURAXESS_M.Zaremba
  3. MSCA_A.Wiśniewska
  4. JRC i Infrastruktury_A.Głuszuk
  5. Granty ERC_B.Hryniszyn
  6. ERC Consolidator Grant_K.Marciniak
  7. ERC Advanced & Synergy Grant_G.Pietrzyński

Więcej informacji na stronie: www.kpk.gov.pl/wsparcie-rozwoju-kariery-naukowej-w-programie-horyzont-europa-materialy-ze-spotkania

Zmiana rozmiaru fontu