Współpraca z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w ramach porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników akademickich Politechniki Warszawskiej do współpracy, w tym:

  • realizacji praktyk i staży studenckich w IPPT PAN w związanych z  inżynierią mechaniczną, inżynierią materiałową, informatyką techniczną i telekomunikacją, inżynierią biomedyczną;
  • uczestnictwa w projektach badawczych aktualnie realizowanych w IPPT PAN;
  • realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich, w których rolę konsultantów
    i promotorów pomocniczych będą pełnili pracownicy IPPT PAN;
  • uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w IPPT PAN;

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN jest uznanym ośrodkiem naukowym o renomie międzynarodowej prowadzącym zaawansowane badania w takich obszarach jak: Inżynieria Mechaniczna, Inżynieria Materiałowa, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna. Prowadzone są zarówno badania teoretyczne i numeryczne związane z modelowaniem złożonych materiałów, układów mechanicznych oraz systemów biologicznych, jak również badania eksperymentalne wykonywane na wysokiej klasy, nowoczesnej aparaturze.

Szczegółową informację dotyczącą działalności Instytutu, w tym:

  • działalności naukowej poszczególnych Zakładów i Pracowni,
  • realizowanych projektów,
  • ogłoszonych konkursów na stanowiska naukowe i doktorantów,

można znaleźć na stronie Instytutu: https://www.ippt.pan.pl/

Wszelkie pytania i propozycje można kierować do Z-cy Dyrektora ds. naukowych: dyrnauk@ippt.pan.pl

Zmiana rozmiaru fontu