Współpraca z IV L.O. im. Adama Mickiewicza

🎓 21 grudnia 2023 r. dyrektor Krzysztof Maksymow, Dyrektor IV L.O. im. Adama Mickiewicza, podpisał porozumienie o współpracy i patronat z dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab.inż. Pawłem Popielskim, prof. PW.
 
 
Umowa między szkołą i uczelnią zacieśnia współpracę pod kątem:
➡️ organizacji zajęć,
➡️ warsztatów,
➡️ organizacji wspólnych projektów dot.m.in ekologii
➡️ możliwości zdobycia indeksu na Politechnikę Warszawską.
 
IV L.O. im. Adama Mickiewicza to pionierzy nawiązanej współpracy i możliwości, jakie ona ze sobą niesie.
 
✅ Współpraca i patronat obejmuje klasy o profilu matematyczno-geograficznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, a także geograficzno-historycznym.
✅ Współpraca zbliża liceum i partnerów Politechniki Warszawskiej, którzy dają dodatkowe możliwości dla uczniów pod kątem nie tylko cennych nagród w różnych konkursach i konkurencjach naukowych, ale także zdobycie doświadczenia poprzez odbycie praktyk i współpracy z nimi.
 
Źródło:
Zmiana rozmiaru fontu