Współpraca z LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu “Zośka” w Warszawie

22 lutego 2024 roku, gościliśmy Panią Dyrektor Katarzynę Zajączkowską oraz Panią Małgorzatę Kowalską z LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu “Zośka”. Pani Dyrektor podpisała porozumienie o współpracy i patronat z dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Pawłem Popielskim, prof. PW. 

Pani Dyrektor Katarzyna Zajączkowska oraz Pan Dziekan Paweł Popielski

Umowa między szkołą i uczelnią zacieśnia współpracę pod kątem:

➡️ organizacji zajęć,
➡️ warsztatów,
➡️ organizacji wspólnych projektów dot.m.in ekologii
➡️ możliwości zdobycia indeksu na Politechnikę Warszawską.
 
✅ Współpraca zbliża liceum i partnerów Politechniki Warszawskiej, którzy dają dodatkowe możliwości dla uczniów pod kątem nie tylko cennych nagród w różnych konkursach i konkurencjach naukowych, ale także zdobycie doświadczenia poprzez odbycie praktyk i współpracy z nimi.
Zmiana rozmiaru fontu