Współpraca z TBiA nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego

9 stycznia 2024 roku, gościliśmy Panią Dyrektor Katarzynę Włodarczyk oraz Panią Wicedyrektor Małgorzatę Strycharz z Technikum Budownictwa i Architektury im. prof. Z. Mączeńskiego w Warszawie. Pani Dyrektor podpisała porozumienie o współpracy i patronat z dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Pawłem Popielskim, prof. PW. Przedstawicielem Wydziału w ramach tej współpracy jest dr inż. Jarosław Olszak. 

Umowa między szkołą i uczelnią zacieśnia współpracę pod kątem:

➡️ organizacji zajęć,
➡️ warsztatów,
➡️ organizacji wspólnych projektów dot.m.in ekologii
➡️ możliwości zdobycia indeksu na Politechnikę Warszawską.
 
✅ Współpraca zbliża technikum i partnerów Politechniki Warszawskiej, którzy dają dodatkowe możliwości dla uczniów pod kątem nie tylko cennych nagród w różnych konkursach i konkurencjach naukowych, ale także zdobycie doświadczenia poprzez odbycie praktyk i współpracy z nimi.
Zmiana rozmiaru fontu