Współpraca z Zespołem Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

10 kwietnia 2024 roku, nasz wydział odwiedzili goście z Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie – Pan Dyrektor Paweł Dziuban oraz Pani Wicedyrektor Małgorzata Winczewska. Pan Dyrektor podpisał porozumienie o współpracy i patronat z dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Pawłem Popielskim, prof. PW. 

Umowa między szkołą i uczelnią zacieśnia współpracę pod kątem:

➡️ organizacji zajęć,
➡️ warsztatów,
➡️ organizacji wspólnych projektów dot.m.in ekologii
➡️ możliwości zdobycia indeksu na Politechnikę Warszawską.
 
✅ Współpraca zbliża liceum i partnerów Politechniki Warszawskiej, którzy dają dodatkowe możliwości dla uczniów pod kątem nie tylko cennych nagród w różnych konkursach i konkurencjach naukowych, ale także zdobycie doświadczenia poprzez odbycie praktyk i współpracy z nimi.
Zmiana rozmiaru fontu