Pożegnanie dr Stanisława Gajowniczka

 
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci doktora Stanisława Gajowniczka w dniu 30 czerwca 2020 roku, wybitnego naukowca w dziedzinie budownictwa wodnego, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.
Najbliższym Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.
Cześć Jego pamięci!
Stanisław Gajowniczek (13 V 1940 – 30 VI 2020). Doktor inżynier, specjalista budownictwa wodnego i inżynierii wodnej. W roku 1963 uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1975 roku tytuł doktora nauk technicznych. W latach 1970–1994 pełnił funkcję kierownika Zespołu Konstrukcji Hydrotechnicznych, 1976–1980 – sekretarza komisji rekrutacyjnej, 1991–1993 – zastępcy dyrektora ds. współpracy z przemysłem w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora PW, a także nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodą III stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych.
Zmiana rozmiaru fontu