Wspomnienie zmarłych pracowników naszego Wydziału

Halina Paczek (10 VI 1945 – 4 VII 2016)
Technolog, od 1965 roku zatrudniona w Zakładzie Inżynieryjno-Sanitarnej Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Przez lata pracy w Politechnice Warszawskiej odpowiedzialna zarówno za przygotowanie zajęć laboratoryjnych, jak i całkowitą administracyjną pracę, dotyczącą strony organizacyjnej dydaktyki oraz prac naukowych w Zakładzie, w pamięci współpracowników zdyscyplinowana, sumienna. na emeryturę przeszła w roku 2011, jednakże pracowała na Wydziale do 2015 roku. Pochowana: grób rodzinny (kwatera 12, rząd 2, miejsce 21) na Cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 180/182 w Warszawie.
 
Ewa Reguła (1 II 1947 – 18 IX 2019)
Starszy technik, od 1990 roku zatrudniona w Zakładzie Biologii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1966-1973 pracowała w miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji na stanowisku chemika, zaś w latach 1973-1990 w biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica” na stanowisku projektanta. Przez lata pracy w Politechnice Warszawskiej odpowiedzialna za przygotowanie zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii, współuczestniczyła w licznych pracach i projektach naukowo-badawczych realizując szereg zadań technicznych, w szczególności wykonywała analizy materiałów biologicznie czynnych do opracowywanych technologii oraz badań chemicznych i biologicznych badanych procesów, w pamięci współpracowników pełna zaangażowania, z dużą samodzielnością i inwencją twórczą, na emeryturę przeszła w roku 2006. Pochowana: grób rodzinny (kwatera D, rząd 08, miejsce 28. 29) na Cmentarzu parafialnym, ul. Wawerska 46 w Józefowie.
 
Pani Anna Krupa (zm. 18.12.2010)
Technik chemik, od 2007 roku zatrudniona w Zakładzie Biologii Środowiska Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Przez ten krótki czas pracy, przerwany śmiertelną chorobą, w Politechnice Warszawskiej została w pamięci zespołu ZBŚ, jako osoba zaangażowana, uczynna, rzetelna, pełna empatii i zawsze chętna do pomocy. Zakres obowiązków służbowych skoncentrowany był wokół przygotowania zajęć z zakresu chemii oraz współuczestnictwa w pracach i projektach naukowo-badawczych z poziomu realizacji zagadnień techniczno-laboratoryjnych. Pochowana: grób rodzinny (kwatera 48, rząd 3, miejsce 12) na Cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 180/182 w Warszawie.
Zmiana rozmiaru fontu