Wybitne Kobiety PW

W obliczu inicjatywy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni – pt. “Wybitne Kobiety PW”, która ma na celu upamiętnienie niezwykłych i zasłużonych Pań związanych z naszą Uczelnią. Jednocześnie pod wpływem inspiracji Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. uczelni – uprzejmie zapraszamy do wspominania i szczególnej zadumy, zwłaszcza teraz w listopadzie, tych co odeszli. Poniżej propozycje naszego Wydziału dotyczące sylwetek kobiet, które swoją pracą naukowo-badawczo-dydaktyczno-organizacyjną odcisnęły wyraźny ślad w historii naszej jednostki, uczelni oraz nauki.
Maria Ozga-Zielińska (26 VIII 1930–17 XII 2015). Profesorka zwyczajna Politechniki Warszawskiej, twórczyni szkoły hydrologii, wybitna naukowczyni i dydaktyczka. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 271, rząd 3, miejsce 21), ul. Powązkowska 1 w Warszawie.
Teresa Jędrzejewska-Ścibak (5 X 1934–7 VIII 2014). Profesorka zwyczajna Politechniki Warszawskiej, specjalistka z zakresu ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, wybitna naukowczyni oraz nauczycielka akademicka, twórczyni szkoły jakości i technik oczyszczania powietrza wewnętrznego oraz cyklu konferencji „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” (od 1991), które po dziś dzień kontynuowany jest przez wychowanków i spadkobierców naukowo-badawczych dr. inż. Jerzego Sowę i dr. inż. Macieja Mijakowskiego. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera K, rząd 3, miejsce 27), ul. Powązkowska 1 w Warszawie.
Bożena Okołowicz-Grabowska (11 VIII 1934–6 III 1992). Docentka doktor habilitowana Politechniki Warszawskiej, specjalistka z zakresu ogrzewnictwa i wentylacji, oddana dydaktyczka. Pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera AII, rząd 9, miejsce 11), ul. Powązkowska 43/45 w Warszawie.
Anna Henryka Madany (7 XI 1935 – 28 VI 2006). Docentka doktor habilitowana Politechniki Warszawskiej, fizyczka doświadczalna, specjalistka w dziedzinie meteorologii technicznej. Pochowana na Cmentarzu Północnym (kwatera W-IV-3, rząd 8, miejsce 9), ul. Kazimierza Wóycickiego 14 w Warszawie.
Zmiana rozmiaru fontu