Wybory Władz Uczelni

W związku z rozpoczęciem procesu wyborów Władz Uczelni prosimy o zapoznanie się z Uchwałą  nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27.05.2020 r. w sprawie ustalenia zakresu oraz szczegółowego sposobu przeprowadzenia wyborów Rektora, wyborów do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących na kadencję 2020-2024

Pozostałe uchwały i ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Najbliższe ważne terminy i informacje:

 

Zmiana rozmiaru fontu